Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 444/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%

Số hiệu: 444/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 444/TCT-PCCS
V/v: áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Lạc Việt
(346 Trần Khát Chân, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 12-2006/CVT-LVG ngày 15/12/2006 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Lạc Việt (Công ty Lạc Việt) về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 về thuế GTGT quy định: "Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất".

Tại điểm 12 Thông tư số 84/2004/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Các trường hợp từ 1/1/2004 cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất, nếu có đầy đủ thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư này, đã tính thuế GTGT, lập hóa đơn GTGT, thanh toán theo giá có thuế GTGT và kê khai nộp thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp chế xuất lập biên bản điều chỉnh giá thanh toán theo thuế suất thuế GTGT 0% hóa đơn GTGT để điều chỉnh lại thuế GTGT đã kê khai cho các hóa đơn này".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Lạc Việt ký hợp đồng nhận thầu xây dựng với Công ty Yousuba Dress Việt Nam, đã xuất hóa đơn GTGT 10% đối với khối lượng công trình hoàn thành và bàn giao và kê khai tạm nộp 3% thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng cơ bản tại địa phương nơi có công trình xây dựng (Thanh Hóa) nhưng Công ty Yousuba Dress Việt Nam từ ngày 28/10/2005 đã được chuyển từ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành doanh nghiệp chế xuất (Giấy phép điều chỉnh số 31/GPĐC1-KCN-TH) thì Công ty Lạc Việt được điều chỉnh giá thanh toán theo thuế suất 0%. Công ty Lạc Việt phải yêu cầu doanh nghiệp chế xuất gửi trả hóa đơn GTGT đã phát hành, hai bên lập biên bản điều chỉnh lại giá thành thanh toán theo thuế suất thuế GTGT 0%, Công ty Lạc Việt lập lại hóa đơn GTGT điều chỉnh với thuế suất thuế GTGT 0%, trong đó ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn GTGT được thay thế. Trên cơ sở biên bản, hóa đơn GTGT điều chỉnh đã lập và hóa đơn GTGT được thay thế (thu hồi lại) này, Công ty Lạc Việt trả lại tiền thuế GTGT cho Công ty Yousuba Dress Việt Nam bằng cách trừ vào các lần thanh toán sau. Công ty được kê khai điều chỉnh giảm trong tờ khai thuế GTGT của tháng lập hóa đơn điều chỉnh đối với số thuế GTGT đã nộp vào NSNN cho những hóa đơn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Lạc Việt biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 444/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93