Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4429/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4429/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2006 

 

Kính Gửi: Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11282/CT-TTHT ngày 09/11/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại mã hàng 4005, Chương 40 - Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh Mục Biểu thuế nhập ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì các mặt hàng dưới đây áp dụng thuế suất 10%:

- Mủ cao su thiên nhiên (sơ chế) trộn với Zin oxide tỷ lệ 4% và axit stearic tỷ lệ 1,2%;

- Mủ cao su thiên nhiên (sơ chế) tỷ lệ 95% trộn với carbon black tỷ lệ 5%;

- Mủ cao su thiên nhiên SVR5 tỷ lệ 93,33% trộn với mủ cao su thiên nhiên RSS3 tỷ lệ 1,67%, mủ cao su 1502 tỷ lệ 4,5% và axit stearic tỷ lệ 0,5%.

- Mủ cao su thiên nhiên crếp tỷ lệ 9,52% trộn với mủ cao su thiên nhiên RSS3 tỷ lệ 38,1 %, mủ cao su thiên nhiên SVR20 tỷ lệ 47,38% và carbon black tỷ lệ 5%.

Trường hợp các cơ sở kinh doanh đã xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 5% thì không đặt vấn đề truy thu, truy hoàn số thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4429/TCT-PCCS ngày 28/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.703

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!