Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4420TCT/NV5 ngày 20/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc khoanh nợ thuế

Số hiệu: 4420TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4420TCT/NV5
V/v Khoanh nợ thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 116 CT/CN ngày 30/9/2002 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ để đề nghị khoanh nợ thuế doanh thu do xí nghiệp chế biến thực phẩm MeKo, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính thì: doanh nghiệp nợ đọng thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước nhưng không có khả năng nộp do sản xuất kinh doanh thua lỗ đang lâm vào tình trạng phải giải thể, phá sản thì được xem xét khoanh nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN. Thời gian khoanh nợ kể từ ngày xác định nợ cho tới khi doanh nghiệp giảI thể, phá sản.

Đối với trường hợp của xí nghiệp chế biến thực phẩm MeKo, căn cứ vào hồ sơ và công văn của Cục thuế thì xí nghiệp chưa đủ điều kiện để được xem xét khoanh nợ thuế theo qui định tạI Thông tư số 32/2002/TT-BTC nêu trên. Đối với trường hợp này Tổng Cục thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Cần Thơ:

Thông qua việc kiểm tra quyết toán thuế tại xí nghiệp, xác định cụ thể tình hình sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp tại thời điểm hiện tại và khả năng kinh doanh trong thời gian tiếp theo, khả năng thanh toán, tiêu thụ hàng hoá, giảI quyết công nợ của công ty... nếu tình hình sản xuất của công ty thực sự gặp nhiều khó khăn, sản xuất bị thua lỗ liên tục, không có khả năng để hoàn trả các khoản nộp ngân sách, không có khả năng duy trì sản xuất kinh doanh thì hướng dẫn công ty báo cáo vớ cơ quan cấp Giấy phép đầu tư và các cơ quan quản lý ở địa phương để có biện pháp giảI quyết.

Trường  hợp Xí nghiệp phải giải thể trước thời hạn, có quyết đinh của cơ quan cấp giấy phép đầu tư về việc giải thể thì Cục thuế hướng dẫn xí nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị khoanh nợ thuế theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC nêu trên.

Tổng Cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cần Thơ biết và hướng dẫn Xí nghiệp chế biến thực phẩm MeKo thực hiện.

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4420TCT/NV5 ngày 20/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc khoanh nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877
DMCA.com Protection Status