Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4418/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4418/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4418/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Chi nhánh Ngân hàng TM Deutsche Bank AG tại TP. HCM
(Đ/c: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM)

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn ngày 10/9/2010 của Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Deutsche Bank AG tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) đề nghị hướng dẫn về nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập nhận được từ khoản thưởng bằng cổ phiếu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN

- Tại tiết 2.1.6, mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các khoản thưởng như tháng, quý, năm, thưởng đột xuất, thưởng tháng lương thứ 13 bằng tiền hoặc không bằng tiền (kể cả thưởng bằng chứng khoán), trừ một số khoản tiền thưởng quy định tại điểm 2.3 dưới đây. Trường hợp người lao động được thưởng bằng cổ phiếu thì giá trị thường được xác định theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng”.

- Bộ Tài chính có Công văn số 14169/BTC-TCT ngày 7/10/2009 hướng dẫn về chính sách thuế TNCN thì: “Thời điểm xác định thu nhập: cá nhân chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu thưởng…”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì Ngân hàng khi trả thưởng cho nhân viên bằng cổ phiếu thì không phải khấu trừ thuế TNCN trên giá trị trả thưởng. Các khoản chi trả tiền lương, tiền công khác phải khấu trừ thuế TNCN theo quy định.

2. Trách nhiệm khai thuế, quyết toán thuế TNCN.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 14169/BTC-TCT ngày 7/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế TNCN:

- Tại điểm 1b: “… Sau khi nhận cổ phiếu thưởng, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại với cổ phiếu nhận thưởng thì cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ việc nhận cổ phiếu thưởng (theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng).

Ngoài ra khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng, cá nhân còn phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán (theo mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng hoặc theo mức thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá trị thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng).”

- Tại điểm 1c: “Khai thuế: Cá nhân khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng tạm thời chưa phải khai thuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, cuối năm cá nhân phải tổng hợp chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của cả năm và thực hiện quyết toán thuế để xác định chính xác số thuế TNCN phải nộp trong năm”.

Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính về thuế TNCN:

- Tại điểm 2.3.2, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “a) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, phải khai quyết toán thuế trong các trường hợp sau: - Có số thuế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp trong năm hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng trong năm chưa bị khấu trừ hoặc chưa tạm nộp…”

- Tại điểm 4.2 Điều 7 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu chỉ nhận thu nhập từ một đơn vị chi trả duy nhất có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế phải khấu trừ có thể thực hiện quyết toán qua đơn vị chi trả thu nhập.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên cá nhân nhận thưởng bằng cổ phiếu và khi bán cổ phiếu cùng loại phải quyết toán thuế TNCN. Cá nhân tự kê khai vào cuối năm để tổng hợp chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của cả năm. Trường hợp cá nhân quyết toán qua đơn vị chi trả thì đơn vị chi trả (ngân hàng) có trách nhiệm thực hiện quyết toán cho cá nhân theo giá trị thưởng được xác định theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị chi trả (ngân hàng). Trường hợp cá nhân không quyết toán qua đơn vị chi trả thì đơn vị chi trả (ngân hàng) có trách nhiệm cấp xác nhận giá trị thưởng theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị chi trả (ngân hàng) để làm căn cứ quyết toán thuế của cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng biết và hướng dẫn nhân viên nhận thưởng bằng cổ phiếu thực hiện theo quy định./.     

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Vụ PC (TCT) 02b;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4418/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.395

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227