Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4418/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 24/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4418/TCHQ-KTTT
V/v xử lý xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Trả lời công văn số 142/HQHG-NV ngày 11/03/2009; công văn số 143/HQHG-NV ngày 11/3/2009 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, về việc báo cáo nợ thuế và xử lý doanh nghiệp nợ thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, Thông tư 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/1/1999 và Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 đã hết hiệu lực thực hiện, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang căn cứ quy định tại Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế để xem xét xử lý. Trường hợp đủ điều kiện xóa nợ thì hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư 77/2008/TT-BTC gửi về Tổng cục xem xét báo cáo Bộ xóa nợ cho doanh nghiệp.

2. Trường hợp của doanh nghiệp tư nhân Hợp Thành, Tổng cục Hải quan ghi nhập để tổng hợp chung báo cáo Bộ Tài chính xem xét quyết định, khi có ý kiến của Bộ, Tổng cục sẽ hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4418/TCHQ-KTTT ngày 24/07/2009 về việc xử lý xóa nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.222

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!