Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4406TC/CST về việc chính sách miễn thuế phương tiện vận chuyển do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4406TC/CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Quách Đức Pháp
Ngày ban hành: 14/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4406TC/CST
V/v: Chính sách miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Thời báo kinh tế Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 56/CV-TBKT ngày 07/04/2005 của Thời báo kinh tế Việt Nam kèm kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ về chính sách miễn thuế phương tiện vận chuyển. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ và Phụ lục II ban hành kèm theo, thì: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh được miễn thuế nhập khẩu đối với phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ bao gồm cả các phương tiện vận tải chuyên dùng cho hoạt động kinh doanh quy định tại Giấy phép đầu tư.

Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế giá trị gia tăng, thì: Phương tiện vận tải chuyên dùng nhập khẩu tạo tài sản cố định cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh không thuộc đối tượng được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp đơn vị nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Về việc liên doanh với đối tác nước ngoài để thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hành khách: đề nghị đơn vị liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được giải quyết cụ thể.

Bộ Tài chính có ý kiến để Thời báo kinh tế Việt Nam được biết và trả lời bạn đọc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC, TH), CST (TH, P2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Quách Đức Pháp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4406TC/CST về việc chính sách miễn thuế phương tiện vận chuyển do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.882
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213