Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4404/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Quốc Thái
Ngày ban hành: 02/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4404/TCT-KK
V/v: nộp bảng kê bằng đĩa CD-ROM.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 5484/CT-KKKTT ngày 12/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc nộp bảng kê 01-1/GTGT và 01-2/GTGT kèm theo hồ sơ khai thuế GTGT bằng đĩa CD-ROM của Chi nhánh Metro cash & carry Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 8.6, Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“Việc lập bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra kèm theo Tờ khai thuế hàng tháng gửi cho cơ quan thuế trong một số trường hợp được thực hiện như sau:

- Đối với hàng hóa, dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng như: điện, nước, xăng dầu, dịch vụ bưu điện … thì được kê khai tổng hợp doanh số bán lẻ, không phải kê khai theo từng hóa đơn.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ mua lẻ, bảng kê tổng hợp được lập theo từng nhóm mặt hàng, dịch vụ cùng thuế suất, không phải kê khai chi tiết theo từng hóa đơn”.

Căn cứ các quy định nêu trên; đồng thời nhằm đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Tổng cục Thuế chấp thuận cho doanh nghiệp được nộp bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra, mua vào (mẫu số 01-1/GTGT và 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính) cho cơ quan thuế bằng hình thức gửi đĩa CD. Doanh nghiệp phải thực hiện lưu giữ đầy đủ, hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra. Trường hợp cơ quan thuế yêu cầu thì doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ số liệu theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các vụ PC, CS (TCT-2b);
- Lưu: VT, KK (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI&KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4404/TCT-KK ngày 02/11/2010 về nộp bảng kê bằng đĩa CD-ROM do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.593

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!