Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4401TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 01/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4401 TCT/NV5
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2001

Kính gửi: Công ty xi măng Nghi Sơn

Tổng cục Thuế nhận được văn thư số 227/NSCC-TCKT ngày 22/8/2001 của Công ty xi măng Nghi Sơn về các sai sót trong việc sử dụng hóa đơn giá trị giá tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với lượng xi măng xuất cho các chi nhánh năm 2000

Theo quy định tại điểm 1, mục I, Thông tư số 10/2000/TT-BTC ngày 1/2/2000 của Bộ Tài chính thì: cơ sở sản xuất kinh doanh xuất hàng hóa đến các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh, thành phố khác nơi đặt văn phòng trụ sở chính phải lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ của cơ sở sản xuất kinh doanh. Các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc khi bán hàng phải lập hóa đơn GTGT hàng hóa bán ra theo quy định và lập bảng kê hóa đơn hàng hóa bán ra gửi về cơ sở kinh doanh. Căn cứ bảng kê hóa đơn hàng hóa bán ra do các đơn vị trực thuộc lập, cơ sở kinh doanh lập hóa đơn GTGT phản ánh hàng hóa tiêu thụ cho các đơn vị trực thuộc.

Trường hợp trong năm 2000, Công ty xi măng Nghi Sơn khi xuất hàng từ trụ sở chính tại Thanh Hoá cho các chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty không lập hóa đơn GTGT mà sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, đồng thời trụ sở chính tại Thanh Hoá đã kê khai nộp thuế GTGT theo các phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì thuế GTGT đối với số hàng xuất cho các chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 21000 được thực hiện như sau:

- Các chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lập bảng kê đối với hàng nhận từ trụ sở chính trong năm 2000 đã bán cho khách hàng và gửi cho trụ sở chính tại Thanh Hóa.

- Trụ sở chính tại Thanh Hóa căn cứ vào bảng kê do các Chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lập để xuất hóa đơn GTGT cho Chi nhánh theo lượng hàng đã chuyển cho chi nhánh năm 2000 theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Hóa đơn phải ghi rõ số hàng này đã kê khai nộp thuế GTGT trong năm 2000 tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa để không phải kê khai nộp thuế GTGT tại Thanh Hóa năm 2001.

- Thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT do trụ sở chính tại Thanh Hóa lập là thuế GTGT đầu vào của các chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và được khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong năm 2000 của các chi nhánh hoặc hoàn lại theo quy định hiện hành.

2. Đối với lượng xi măng xuất trong năm 2001

Theo quy định tại điểm 5.7, mục VI, phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì:

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng... ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a/ Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau.

b/ Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ đối với hàng hóa điều chuyển nội bộ. Cơ sở hạch toán phụ thuộc làm đại lý khi bán hàng hóa phải lập hóa đơn theo quy định, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra (theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC) gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển đến để các cơ sở này lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ.

Trường hợp những tháng đầu năm 2001, Công ty Xi măng Nghi Sơn, khi xuất hàng từ trụ sở chính tại Thanh Hóa cho các chi nhánh tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty không lập hóa đơn GTGT mà sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, đồng thời trụ sở chính tại Thanh Hóa đã kê khai nộp thuế GTGT theo các phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì thuế GTGT đối với số hàng xuất cho các Chi nhánh thực hiện như sau:

- Trụ sở chính tại Thanh Hóa căn cứ vào bảng kê thuế GTGT đầu ra đã nộp cho Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa (theo các phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trong những tháng đầu năm 2001) để xuất hóa đơn GTGT cho các Chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hoá đơn phải ghi rõ số hàng này đã nộp thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa trong những tháng đầu năm 2001 để không phải kê khai nộp thuế GTGT tại Thanh Hóa vào thời điểm lập hóa đơn.

- Thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT do trụ sở chính tại Thanh Hóa lập là thuế GTGT đầu vào của các Chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và được khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong năm 2001 hoặc hoàn lại theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty xi măng Nghi Sơn biết và thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4401TCT/NV5 ngày 01/11/2001 về sai sót trong việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.002

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!