Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4393/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế tài nguyên đối với gỗ, cành ngọn, củi khai thác từ rừng tự nhiên

Số hiệu: 4393/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4393/TCT-PCCS
V/v: áp dụng thuế suất thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời Công văn số 869/CT-THDT ngày 04/7/2005 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum hỏi về việc áp dụng thuế suất thuế tài nguyên đối với gỗ, cành ngọn, củi khai thác từ rừng tự nhiên; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 35 Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/1/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên quy định: “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các quy định cụ thể về việc lập hồ sơ thủ tục, tổ chức, kiểm tra khai thác và Quy chế, Quy trình, Quy phạm kỹ thuật khai thác gỗ và lâm sản;”

Căn cứ quy định trên, cơ quan kiểm lâm có trách nhiệm lập lý lịch gỗ để xác định nhóm gỗ, loại gỗ và phân loại gỗ lớn, gỗ tận dụng (cành, ngọn, củi) và đóng dấu búa loại cây. Căn cứ Biểu thuế suất thuế tài nguyên và xác nhận của cơ quan kiểm lâm, cơ quan thuế xác định thuế suất thuế tài nguyên theo từng nhóm gỗ đối với loại gỗ lớn; còn gỗ cành, ngọn, củi áp dụng chung mức thuế suất là 5%, mà không cần phải yêu cầu chủ khai thác gỗ phải nộp thêm loại tài liệu nào khác.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4393/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế tài nguyên đối với gỗ, cành ngọn, củi khai thác từ rừng tự nhiên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.253

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171