Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4388/TCT-TNCN về hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4388/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4388/TCT-TNCN
V/v hoàn thuế TNCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 15, số nhà 360, đường Kim Mã, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số EY/240910 ngày 24/9/2010 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết a, tiết b, điểm 2.2 Công văn số 4283/BTC-TCT ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bù trừ thuế, hoàn thuế theo quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập hướng dẫn:

“a. Theo quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập chỉ có các cá nhân có số thuế đã nộp thừa, cơ quan thuế thực hiện lập Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu số C1-04NS ban hành tại Thông tư số 128/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước) cho các cá nhân có số thuế nộp thừa theo danh sách tại Bảng kê 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế Thu nhập cá nhân.

b. Theo quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập tổng số thuế của các cá nhân nộp thừa lớn hơn tổng số thuế của các cá nhân nộp thiếu, cơ quan Thuế lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN (mẫu số C1-05NS ban hành tại Thông tư số 128/TT-BTC ngày 24/12/2008).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị chi trả thu nhập cho người lao động tiền lương NET và đứng ra nộp thuế TNCN cho người lao động theo quy định, nay số thuế TNCN đơn vị đã nộp thừa của năm 2009 thì Cơ quan thuế xem xét thực hiện hoàn cho Công ty, không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa vào các kỳ nộp của năm sau. Sau khi được hoàn, về nguyên tắc Công ty phải trả lại cho người lao động, nhưng do trong hợp đồng với người lao động, Công ty trả thu nhập là lương NET, vì vậy người lao động muốn lấy số tiền thuế, TNCN thì phải thoả thuận lại hợp đồng với Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được biết và liên hệ với cơ quan Thuế địa phương để được giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.HN;
- Vụ Pháp chế (TCT(2b));
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4388/TCT-TNCN về hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.048

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146