Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1320/TCT-TNCN về hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2011 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1320/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Đình Quang
Ngày ban hành: 18/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1320/TCT-TNCN
V/v: Hoàn thuế TNCN năm 2011

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 179/CT-KTT ngày 15/3/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc đề nghị xử lý vướng mắc hoàn thuế Thu nhập cá nhân (thuế TNCN) năm 2011; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quy trình hoàn thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công.

Theo quy định tại mục II Phần II Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/07/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thì quy trình hoàn các loại thuế khác thuế GTGT về cơ bản thực hiện như Quy trình hoàn thuế GTGT, riêng đối với hoàn thuế TNCN có một số quy định mang tính đặc thù như sau:

“- Hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân, không bao gồm các loại thuế khác, chuyển đến bộ phận có chức năng, nhiệm vụ giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân có liên quan để phân loại, giải quyết hồ sơ hoàn thuế (hoàn thuế trước, kiểm tra sau và kiểm tra trước, hoàn thuế sau).

- Thu nhập thông tin, tài liệu, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của NNT tại CQT và đề nghị các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu có liên quan để đối chiếu, xác minh số liệu kê khai của NNT liên quan đến hồ sơ đề nghị hoàn thuế (nếu có);

- Đối với NNT là cá nhân không kinh doanh có hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì bước công việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế liên quan đến kiểm tra hồ sơ tại CQT được thực hiện như sau:

+ Đối với nội dung chưa rõ liên quan đến số thuế chưa đủ điều kiện hoàn thuế: Dự thảo văn bản đề nghị NNT đến làm việc trực tiếp tại trụ sở CQT, trình thủ trưởng CQT duyệt ký gửi NNT. Trên cơ sở kết quả làm việc với NNT để thực hiện đề xuất hoàn thuế.

+ Đối với số thuế đã xác định đủ điều kiện được hoàn thuế: thực hiện tiếp các công việc đề xuất hoàn thuế.

+ Riêng hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập tiền lương, tiền công thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau và tạm thời không phải qua bộ phận QLN xác nhận nợ thuế.

- Đối với cá nhân kinh doanh thì thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế như đối với giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT nêu trên”.

Căn cứ vào quy định trên về hoàn thuế TNCN và đối chiếu với quy trình hoàn thuế GTGT thì đối với hồ sơ hoàn thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân tự quyết toán thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau, Cơ quan thuế vẫn phải thực hiện các bước phân tích hồ sơ tại cơ quan thuế trước khi hoàn: Đối chiếu số liệu trên tờ khai quyết toán (Mẫu số 09/KK-TNCN) với các chứng từ khấu trừ thuế, tờ khai quyết toán của đơn vị chi trả thu nhập (Mẫu số 05/KK-TNCN); đối chiếu thông tin trên hồ sơ hoàn thuế với dữ liệu trên hệ thống tin học CQT; đề nghị NNT giải trình, bổ sung thông tin (nếu có)…. Thực hiện thẩm định tại bộ phận Pháp chế và không qua bộ phận QLN xác nhận nợ thuế.

Đối với trường hợp hồ sơ hoàn thuế TNCN thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau theo quy định tại Khoản 21 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 30 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP thì cơ quan thuế thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo hướng dẫn tại Mục I, Mục II Phần Hai Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/07/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nêu trên.

2. Tra cứu thông tin trên trang tncn.online

Hiện nay, việc tra cứu thông tin về thu nhập của đối tượng nộp thuế trên phạm vi toàn quốc trên trang tncn.online chưa thực đảm bảo chính xác. Nguyên nhân là do các địa phương chưa thực hiện nhập dữ liệu kịp thời và chương trình ứng dụng còn hạn chế chưa cho phép tra cứu thông tin trên diện rộng. Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến của Cục Thuế để nghiên cứu, bổ sung khi triển khai ứng dụng PIT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Ngô Đình Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1320/TCT-TNCN về hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2011 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.852

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9