Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4383/TCT-TNCN về việc vướng mắc thuế thu nhập cá nhân đối với các trường hợp người sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4383/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4383/TCT-TNCN
V/v vướng mắc thuế TNCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 15575/CT-THNVDT ngày 10/9/2009 của Cục thuế Hà Nội nêu vướng mắc về việc khấu trừ thuế chuyển quyền sử dụng đất hoặc thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các trường hợp người sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất. Vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã ghi rõ nghĩa vụ thuế:

Tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản quy định: “Trường hợp cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng được ghi nợ nghĩa vụ thuế thì áp dụng theo chính sách thuế có hiệu lực tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Căn cứ vào quy định trên đây, người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trong Giấy chứng nhận có ghi nợ tiền thuế Chuyển quyền sử dụng đất trước 01/01/2009 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất từ sau ngày 01/01/2009 trở đi thì người có đất bị thu hồi vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế Chuyển quyền sử dụng đất như ghi nợ trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người khác từ ngày 01/7/1994 (ngày Luật thuế Chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực thi hành) đến trước ngày 01/01/2009 nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay cơ quan Nhà nước thực hiện thu hồi đất và trả tiền bồi thường như những đất bị thu hồi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2009 trở đi thì cá nhân bị thu hồi đất thực hiện nộp thuế theo quy định của Luật thuế TNCN. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất người có nghĩa vụ nộp thuế được lựa chọn nộp thuế TNCN hay thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính, chỉ áp dụng cho trường hợp là cá nhân chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật và cá nhân này đã nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 31/12/2008.

3. Trường hợp UBND Thành phố đã quyết định phương án bồi thường cho cá nhân bị thu hồi đất trước 01/01/2009 và đã ghi rõ nghĩa vụ thuế phải nộp đối với cá nhân chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chính sách áp dụng trong trường hợp này như sau:

Tại khoản 3, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thuế TNCN quy định: “Việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, thuế chuyển quyền sử dụng đất phát sinh trước ngày 01/01/2009 tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Luật, Pháp lệnh thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Chính phủ và của Bộ Tài chính có hiệu lực cùng thời điểm”.

Căn cứ vào quy định trên đây, trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng của người khác từ ngày 01/7/1994 (ngày Luật thuế Chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực thi hành) đến trước ngày 01/01/2009 và trường hợp này cơ quan Nhà nước đã có quyết định thu hồi đất, đã có phương án đền bù thiệt hại cho người sử dụng đất trước ngày 31/12/2008 thì người sử dụng đất phải nộp thuế theo quy định của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất, mặc dù sang năm 2009 người sử dụng đất mới nhận được tiền đền bù.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban PC, CST;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4383/TCT-TNCN về việc vướng mắc thuế thu nhập cá nhân đối với các trường hợp người sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.241
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78