Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4377/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 29/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4377/VPCP-KTN
V/v giao quyền thu phí trạm thu phí Tiên Cựu trên quốc lộ 10

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính;
- Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (văn bản số 313/TCT-KHTH ngày 18 tháng 3 năm 2009, số 754/TCT-KH ngày 10 tháng 6 năm 2009) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 3542/BGTVT-TC ngày 29 tháng 5 năm 2009), Tài chính (văn bản số 8122/BTC-HCSN ngày 09 tháng 6 năm 2009) về việc giao quyền thu phí trạm thu phí Tiên Cựu trên quốc lộ 10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, quyết định việc bàn giao trạm thu phí Tiên Cựu trên quốc lộ 10 cho Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam để hỗ trợ thực hiện Dự án đầu tư BOT đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, trên cơ sở bảo đảm cân đối nguồn vốn cho công tác bảo trì đường bộ. Trường hợp bàn giao Trạm, Bộ Giao thông vận tải thực hiện điều chỉnh Hợp đồng Dự án BOT theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, Xây dựng;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4377/VPCP-KTN ngày 29/06/2009 về việc giao quyền thu phí trạm thu phí Tiên Cựu trên quốc lộ 10 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.470

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!