Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc khấu trừ thuế và xác định chi phí của Công ty PVGC

Số hiệu: 4366/TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 30/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4366/TCT/NV5

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4366 TCT/NV5 NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ VÀ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ CỦA CÔNG TY PVGC

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Tịa - Vũng Tàu

Trả lời Công văn số 2190/CT-TTr ngày 16/8/2001 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về khấu trừ thuế GTGT đầu vào và xác định chi phí hợp lý của Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí (PVGC), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản chi có liên quan đến việc hình thành thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế của doanh nghiệp quy định tại mục III, phần B của Thông tư được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 4 của Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì các tổ chức, cá nhân khi bán hàng hoá, dịch vụ thu tiền hoặc trao đổi sản phẩm đều phải lập và giao hoá đơn hợp pháp cho khách hàng; mỗi hoá đơn GTGT được lập cho những hàng hoá, dịch vụ có cùng thuế suất thuế GTGT.

Trường hợp Xí nghiệp tư doanh Minh Hoàng (bên đại lý) ký hợp đồng với Công ty PVGC (bên chủ tàu) để làm đại lý cho tàu chuyên chở Condensat của Công ty PVGC thì nghĩa vụ thuế GTGT được thực hiện như sau:

1. Đối với các công việc do bên đại lý trực tiếp thực hiện, bên đại lý phải xuất hoá đơn GTGT để thu tiền của Công ty PVGC và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

2. Đối với các khoản chi phí do bên đại lý chi hộ Công ty PVGC phù hợp với các quy định tại Hợp đồng đã ký (hoá đơn ghi tên và mã số thuế của Xí nghiệp tư doanh Minh Hoàng) thực hiện như sau:

- Hàng tháng, Xí nghiệp tư doanh Minh Hoàng lập bảng kê các chi phí và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào theo từng loại (hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT; hàng hoá, dịch vụ có thuế suất thuế GTGT 5%; hàng hoá, dịch vụ có thuế suất thuế GTGT 10%; hàng hoá, dịch vụ có thuế suất thuế GTGT 20%).

- Căn cứ vào bảng kê chi phí và thuế GTGT đầu vào, Xí nghiệp tư doanh Minh Hoàng phát hành hoá đơn GTGT cho Công ty PVGC theo cùng thuế suất thuế GTGT của các hàng hoá, dịch vụ ghi trên bảng kê đó. Thuế GTGT ghi trên hoá đơn là thuế GTGT đầu ra của Xí nghiệp tư doanh Minh Hoàng là thuế GTGT đầu vào của Công ty PVGC.

3. Đối với các hoá đơn do Xí nghiệp tư doanh Minh Hoàng thanh toán hộ phát sinh trước khi có hướng dẫn tại văn bản này, đang được lưu trữ tại Công ty PVGC, Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra xác minh nếu các hoá đơn này chưa kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí hợp lý của Xí nghiệp tư doanh Minh Hoàng thì được kê khai khấu trừ thuế và được tính vào chi phí hợp lý của Công ty PVGC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc khấu trừ thuế và xác định chi phí của Công ty PVGC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133