Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4363/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong xác định số vé “quốc lộ lượt” đã lưu giữ

Số hiệu: 4363/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4363/TCT-TS
V/v: sử dụng vé phí quốc lộ lượt

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 1049/CV-CT ngày 3/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về việc vướng mắc trong xác định số vé “quốc lộ lượt” đã lưu giữ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 7/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thì việc Trạm thu phí Tam Kỳ thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phúc sử dụng vé “phí quốc lộ lượt” là không đúng quy định. Tuy nhiên xét tình hình thực tế do thời gian đầu Công ty mới thực hiện việc thu phí sử dụng đường bộ, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3261/TCT-TS ngày 20/9/2005 về việc xử lý tiền thu từ bán vé “phí quốc lộ lượt”, theo công văn này thì: toàn bộ số tiền phí tương ứng với số vé “phí quốc lộ lượt” (phần cuống vé lưu tại cửa soát vé) tính theo mệnh giá ghi trên vé do trạm thu phí Tam Kỳ lưu giữ lại, được xác định là doanh thu từ hoạt động thu phí đường bộ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phúc.

Vì vậy, đối với số vé phí quốc lộ lượt (phần cuống vé lưu tại cửa soát vé) đã thanh huỷ nhưng có biên bản thanh huỷ theo đúng quy định tại khoản a, điểm 3.4 Mục I, Phần III Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 7/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ được tính vào doanh thu hoạt động thu phí đường bộ được tính vào doanh thu hoạt động thu phí đường bộ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phúc.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4363/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong xác định số vé “quốc lộ lượt” đã lưu giữ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170