Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4339/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn điều chỉnh doanh thu

Số hiệu: 4339/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4339/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 


Kính gửi : Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

 

Trả lời công văn số 1429/CT ngày 25/10/2005 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về hóa đơn điều chỉnh doanh thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 5.6 Mục IV phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Hóa đơn phải ghi rõ giảm giá hàng hóa của các hóa đơn nào”. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp giảm giá hàng bán nhưng không lập hóa đơn điều chỉnh mà lập phiếu điều chỉnh thì phiếu điều chỉnh không phải là chứng từ hợp pháp để điều chỉnh tăng giảm doanh thu của doanh nghiệp.

2. Đối với hàng hóa bị hư hỏng, kém phẩm chất phải điều chỉnh giá bán thì bên bán và bên mua hàng hóa phải làm thủ tục điều chỉnh giá bán theo hướng dẫn tại Điểm 5.9 Mục IV phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính. Nếu bên bán và bên mua không thực hiện theo hướng dẫn nêu trên mà chỉ lập phiếu khấu trừ giảm giá thì phiếu khấu trừ giảm giá không phải là chứng từ hợp pháp để điều chỉnh giảm doanh thu.

3. Chi phí sửa chữa hàng kém phẩm chất của doanh nghiệp được tính trực tiếp vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (
2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4339/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn điều chỉnh doanh thu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.556

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53