Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4328/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4328/TCT-PCCS
V/v: chính sách ưu đãi thuế TNDN 

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2006 

 

Kính Gửi: Cục Thuế Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Tw

Thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục thuế và một số Doanh nghiệp hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN đối với các dịch vụ hàng hải, hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 10, Mục VI Danh Mục ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: "Dịch vụ hàng hải, hàng không, đường sắt và đường thủy nội địa". Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1715/TCT-PCCS ngày 15/05/2006 về chính sách ưu đãi thuế TNDN, trong đó hướng dẫn rõ các dịch vụ phục vụ trực tiếp vận tải hàng hải, hàng không, đường bộ, đường sông và đường thủy nội địa thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.

Ngày 22/09/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư, trong Danh Mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định này không quy định các dịch vụ hàng hải, hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Vì vậy, việc ưu đãi về thuế TNDN đối với các dịch vụ nêu trên theo hướng dẫn tại Công văn 1715/TCT-PCCS ngày 15/05/2006 về chính sách ưu đãi thuế TNDN sẽ không được áp dụng đối với các dự án thành lập kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực thi hành trở đi.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để các Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Hàng hải Á Việt;
- Công ty CP Vận tải Biển – Châu Á Thái Bình Dương;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4328/TCT-PCCS ngày 21/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN đối với các dịch vụ hàng hải, hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!