Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4328TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4328TCHQ/KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế truy thu  

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công ty cổ phần thương mại Nghệ An
(Địa Chỉ: 19 Quang Trung, Tp Vinh, Nghệ An)
- Cục hải quan Nghệ An

Trả lời công văn số: 1154/CV ngày 26/9/2005 Công ty Cổ phần Thương mại Nghệ An về việc xin giải tỏa cưỡng chế do nợ thuế truy thu theo nhãn hiệu lô hàng xe máy MBK PLAME 125; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc thuế truy thu lô hàng xe máy MBK PLAME 125, Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 3988/TCHQ-KTTT ngày 30/9/2005 về việc giá tính thuế xe máy theo nhãn hiệu. Vì vậy đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Nghệ An để được giải quyết việc truy thu theo tinh thần chỉ đạo tại công văn trên.

2. Trong thời gian chờ giải quyết thuế truy thu lô hàng trên và xóa số nợ phạt chậm nộp thuế cho Công ty đến thời điểm thực hiện cổ phần hóa (129.960.000 đồng); Để tạo điều kiện cho hoạt động XNK; Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty Cổ phần Thương mại Nghệ An được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 31/12/2005 với điều kiện Công ty không còn nợ thuế quá hạn các lô hàng kinh doanh XNK khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thương mại Nghệ An và Cục Hải quan Nghệ An biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT, KTTT(4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4328 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế do nợ thuế truy thu theo nhãn hiệu lô hàng xe máy MBK PLAME 125

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!