Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4290/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 16/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4290/TCT-TNCN
V/v: miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 617/CT-QLDN1 ngày 02/11/2006 của Cục thuế tỉnh Bến Tre phản ánh vướng mắc trong việc miễn, giảm thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1, mục V, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định: "Cá nhân người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, địch họa, tai nạn làm thiệt hại đến tài sản, thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống bản thân thì người nộp thuế được xét giảm thuế, miễn thuế trong năm tuỳ theo mức độ thiệt hại. Số thuế được xét miễn, giảm bằng tỷ lệ giữa số tiền thiệt hại so với thu nhập chịu thuế trong năm nhưng không vượt quá số tiền thuế phải nộp cả năm".

Trường hợp, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển trong năm 2005 có chi phân phối quỹ thu nhập của năm 1996 cho cán bộ công nhân viên, trong đó có 3 cán bộ công tác tại chi nhánh tỉnh Bến Tre được hưởng nhưng 3 cán bộ này bị bệnh và đã chết vào năm trước đó; hiện nay thân nhân gia đình của những người đã chết đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, vì vậy những cá nhân nói trên cũng thuộc đối tượng được xem xét miễn giảm thuế TNCN.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bến Tre kiểm tra, xác định chính xác số thuế phải nộp và hướng dẫn cho thân nhân gia đình làm thủ tục, hồ sơ dể giải quyết miễn giảm thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bến Tre được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4290/TCT-TNCN ngày 16/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.525

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!