Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4277/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4277/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4277/TCT-TNCN
V/v: thuế TNCN đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
(Đ/c: Thành phố Hà Long, Tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời Công văn số 329 CV/HG ngày 28/9/2009 của Công ty đề nghị hướng dẫn về thời Điểm bắt đầu thực hiện và kiến nghị về việc thu thuế TNCN đối với người trúng thưởng theo Thông tư số 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thời Điểm hiệu lực của Thông tư số 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng thì thời Điểm hiệu lực của Thông tư là sau 45 ngày kể từ ngày ký, tức là được áp dụng từ ngày 27/9/2009.

Từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 26/9/2009 (hiệu lực của Thông tư là ngày 27/01/2009) các quy định về xác định thu nhập chịu thuế, khấu trừ thuế, khai thuế đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

2. Về kiến nghị của Công ty đối với việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng.

Quy định về thu thuế TNCN đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng đã được quy định tại Luật thuế TNCN số 04/2007/QH XII ngày 21/11/2007 và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thuế TNCN. Trong thời gian chưa có hướng dẫn nào khác, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và Thông tư số 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Lưu VT, TNCN.Lan

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4277/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.291

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87