Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4274/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giải quyết thu các khoản thu liên quan đến đất đai đối với các hồ sơ nhà đất không qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường

Số hiệu: 4274/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4274/TCT-TS
V/v: giải quyết hồ sơ thu  liên quan đến đất đai
 

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế Tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn số 6475/CT-THDT ngày 20/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc giải quyết thu các khoản thu liên quan đến đất đai đối với các hồ sơ nhà đất không qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với các hồ sơ nhà đất không phải do cơ quan Tài nguyên và Môi trường chuyển sang cho cơ quan Thuế (theo Cục Thuế báo cáo gồm: Hồ sơ về bán nhà ở và đất ở thuộc sở hữu nhà nước; Hồ sơ nhà đất do Sở Xây dựng tiếp nhận để trình UBND tỉnh ra quyết định cấp giấy quyền sở hữu nhà ở; Hồ sơ các hợp đồng chuyển nhượng nhà đất có công chứng của ngành Tư pháp chuyển đến; Hồ sơ các bản án có hiệu lực do tranh chấp về nhà đất, hợp đồng kinh tế) thì tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, Cục Thuế đề nghị các cơ quan đã tiếp nhận lại các hồ sơ nhà đất đó, cụ thể:

- Chuyển các hồ sơ mà người sử dụng đất đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang cơ quan Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký nhà đất) để thẩm định hồ sơ và xác định các số liệu về địa chính (theo như Thông tư liên Bộ Tài chính và Tài nguyên, Môi trường số 30/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005).

- Chuyển các hồ sơ mà người sử dụng đất đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đến Sở xây dựng hoặc UBND cấp huyện để thẩm định hồ sơ và xác định các số liệu về nhà, công trình xây dựng (theo như Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định này).

Sau khi hồ sơ nhà, đất đã được thẩm định và xác định các số liệu về địa chính, nhà, công trình xây dựng, các cơ quan trên đây thực hiện chuyển sang cho cơ quan Thuế để làm căn cứ và tính thu các khoản nghĩa vụ tài chính về nhà đất theo qui định của pháp luật.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương báo cáo tình trạng này với Ủy ban nhân dân địa phương để có chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan được giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng tại địa phương để thực hiện thu các khoản nghĩa vụ tài chính về nhà đất theo đúng qui định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4274/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giải quyết thu các khoản thu liên quan đến đất đai đối với các hồ sơ nhà đất không qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158