Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4273/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ đất thuê

Số hiệu: 4273/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4273/TCT-TS
V/v: lệ phí trước bạ đất thuê

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Điện Biên

Trả lời công văn số 940/TTHT/CT ngày 24/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Điện Biên về lệ phí trước bạ đất thuê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thay thế Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ, trong đó tại Điểm 4 Mục III phần I đã quy định: không thu lệ phí trước bạ đối với “Đất thuê mà tổ chức, cá nhân thuê đất không đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Vì vậy, các tổ chức cá nhân được Nhà nước cho thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp các đối tượng này thực hiện kê khai lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp các đối tượng này thực hiện khai lệ phí trước bạ trước ngày Thông tư số 95/2005/TT-BTC có hiệu lực thi hành (căn cứ vào ngày nhận hồ sơ của người nộp lệ phí trước bạ) thì vẫn áp dụng quy định tại Điểm d Mục 3 phần I Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu từng trường hợp cụ thể để giải quyết đúng chế độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4273/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ đất thuê

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.170

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112