Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4271/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ

Số hiệu: 4271/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4271/TCT-TS
V/v: Chính sách thu các Khoản thu liên quan đến nhà, đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006 

 

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 2159/CT-TH-DT ngày 19/9/2006 của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk về việc thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thu tiền sử dụng đất:

- Theo Điểm 2 Công văn số 723/TC/TCT ngày 19/1/2005 của Bộ Tài chính về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước ngày 01/01/2005: "Thời hạn thực hiện các Khoản thu liên quan đến nhà, đất theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định áp dụng tại thời Điểm nhận hồ sơ trước ngày 01/01/2005 nêu trên (a,b) chỉ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2005; Kể từ ngày 01/01/2006 trở đi, nếu các trường hợp này vẫn chưa nộp các Khoản thu liên quan đến nhà, đất theo quy định thì phải tính lại số phải nộp theo giá nhà, giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định tại thời Điểm nộp tiền vào ngân sách nhà nước".

Do vậy, trường hợp hộ gia đình đang sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ liên quan đến nhà đất và đã ra thông báo nộp các Khoản thu liên quan đến nhà đất trước ngày 01/01/2005, nhưng đến hết ngày 31/12/2005 các hộ này chưa nộp hoặc chưa nộp đủ số tiền đã thông báo vào ngân sách nhà nước thì nay phải xác định lại số tiền phải nộp như sau:

- Đối với các hộ chưa nộp thì phải tính lại số tiền phải nộp theo giá đất mới do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời Điểm nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

- Đối với các hộ đã nộp một phần tiền thì phải tính lại số tiền còn phải nộp tương ứng phần diện tích đất chưa nộp theo giá đất mới do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời Điểm nộp tiền vào ngân sách nhà nước với cách xác định phần diện tích đất chưa nộp như đề nghị của Cục thuế nêu tại Công văn số 2159/CT-TH-DT nêu trên.

2. Về lệ phí trước bạ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ. Đề nghị Cục thuế lưu ý đối với các trường hợp thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ theo quy định.

3. Việc xử lý phạt, tùy theo mức độ vi phạm để xem xét và xử lý từng trường hợp cụ thể cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của người sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4271/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.212
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12