Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4266/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4266/TCT-PCCS
V/v: ấn định thuế GTGT, thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 2652/CT-THDT ngày 24/8/2006 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ấn định thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 7 Phần Đ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau: "Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ…"

Tại Điểm 9 Phần Đ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 hướng dẫn cơ quan thuế có quyền ấn định thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với các đối tượng nộp thuế trong các trường hợp sau:

"a. Cơ sở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì:

- Doanh nghiệp vi phạm chế độ sổ sách kế toán trong một số tháng của một năm thì thực hiện ấn định thuế giá trị gia tăng những tháng đó. Đối với những tháng còn lại thực hiện đúng, đầy đủ chế độ sổ sách kế toán thì tính thuế theo sổ sách kế toán của đơn vị những tháng này. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cả năm là tổng hợp giữa số thuế giá trị gia tăng đã nộp theo phương án ấn định và số thuế giá trị gia tăng xác định theo phương pháp khấu trừ. Trường hợp số thuế giá trị gia tăng xác định theo phương pháp khấu trừ có giá trị âm thì được chuyển khấu trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp năm sau hoặc được hoàn theo quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ có thực hiện hóa đơn, chứng từ đầy đủ nhưng không thực hiện việc ghi chép đầy đủ sổ sách kế toán, nhưng sau khi cơ quan thuế nhắc nhở, tổ chức, cá nhân tự Điều chỉnh, xác định lại số thuế phải nộp, số thuế được khấu trừ, số thuế được miễn, giảm theo đúng quy định của pháp luật về thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử phạt về hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế toán. Trường hợp sau khi cơ quan thuế nhắc nhở mà tổ chức, cá nhân vẫn tái phạm thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4266/TCT-PCCS ngày 15/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc ấn định thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.304

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!