Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4265 TCT/NV5 ngày 01/12/2003 của Tổng cục thuế về việc chi phí lãi vay nước ngoài

Số hiệu: 4265TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4265 TCT/NV5
V/v Chi phí lãi vay nước ngoài

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 1082/CT-ĐTNN ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Cục thuế Thành phố Hải Phòng về việc xác định chi phí lãi vay nước ngoài khi xác định thu nhập chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 74 TC/TCT ngày 20 tháng 10 năm 1997, Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 1999 và Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tài chính, lãi tiền vay trả theo hợp đồng tín dụng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đối với Khoản vay ở nước ngoài được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp Công ty phát triển khu công nghiệp Nomura đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh toán lãi vay của Khoản vay nước ngoài 6 tháng hoặc 1 năm/lần trên số dư nợ thực tế tại thời Điểm thanh toán và tiền lãi sẽ cộng dồn vào số tiền vay (gốc) nếu đến thời hạn trả lãi mà Công ty chưa trả được thì Khoản lãi phải trả đối với vốn vay bao gồm số lãi phải trả tính theo kỳ hạn vay và số lãi tính trên lãi chưa thanh toán được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế. Các trường hợp đồng đăng ký với Ngân hàng Nhà nước không quy định rõ thời hạn thanh toán lãi vay thì tiền vay được tính vào chi phí là lãi phải trả xác định theo lãi suất của hợp đồng vay trên nợ gốc và thời gian vay.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4265 TCT/NV5 ngày 01/12/2003 của Tổng cục thuế về việc chi phí lãi vay nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.680
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123