Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4262/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc tình hình kê khai, nộp thuế và hoàn thuế của chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 4262/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4262/TCT-ĐTNN
V/v: hoàn thuế GTGT
 

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai 
- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh 
- Công ty Akzo Nobel Chang Cheng

Trả lời công văn số 833 CT/ĐTNN ngày 20/05/2005 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về việc hoàn thuế GTGT của Chi nhánh của Công ty AKZO NOBEL CHANG CHENG (Công ty AKZO) trong trường hợp chi nhánh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh số thuế GTGT đầu vào lũy kế lớn hơn số thuế GTGT đầu ra liên tục từ tháng 11/2000 đến tháng 02/2004 và nghiên cứu công văn số 7356 CT/ĐTNN ngày 24/06/2005 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về tình hình kê khai, nộp thuế và hoàn thuế của chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp chi nhánh của Công ty AKZO đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sử dụng hóa đơn của chi nhánh thì chi nhánh của Công ty AKZO thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có trách nhiệm hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp.

Căn cứ theo các quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn có liên quan, trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT phải có sổ sách kế toán đầy đủ, có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Tuy nhiên, Chi nhánh Công ty AKZO không đáp ứng được các điều kiện này nên việc Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh không giải quyết hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp là đúng quy định.
Để giải quyết số thuế GTGT đầu vào của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đề nghị:
- Chi nhánh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh phải hạch toán đầy đủ số thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, su đó chuyển toàn bộ chứng từ này về Công ty mẹ có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai để thực hiện quyết toán thuế GTGT và hoàn thuế GTGT (nếu có) tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

- Theo quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: “trường hợp cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở chính của Văn phòng Công ty, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì cơ sở hạch toán phụ thuộc phải kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì cơ sở hạch toán phụ thuộc phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%”.

Căn cứ theo quy định nêu trên, Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty AKZO NOBEL CHANG CHENG và chi nhánh của Công ty biết và thực hiện đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4262/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc tình hình kê khai, nộp thuế và hoàn thuế của chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159