Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4256/TCT-TNCN thời gian hưởng ưu đãi về thu nhập cá nhân ghi trong Giấy phép đầu tư do Tổng Cục thuế ban hành

Số hiệu: 4256/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 4256/TCT-TNCN
V/v Thời gian hưởng ưu đãi về TNCN ghi trong Giấy phép đầu tư

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 8211/CT-TT&HT ngày 17/8/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về thời gian miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân được hưởng ưu đãi về thuế TNCN đã được ghi trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thời điểm trước năm 2009:

Theo qui định tại Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì thu nhập mà cá nhân góp vốn vào Công ty TNHH Sợi Dệt May Việt Nhật nhận được không phụ thuộc thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân và không thuộc thu nhập được miễn thuế thu nhập theo qui định tại Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

2. Từ ngày 1/1/2009:

- Tại khoản 3.3, Khoản 3, Mục II, Phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định tại các khoản thu nhập chịu thuế TNCN hướng dẫn:

“3. Thu nhập từ đầu tư vốn …

3.3. Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã.

- Tại Điểm 4, Phần Đ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên qui định:

“Cá nhân đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân (thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao) đã được ghi trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, giấy phép đầu tư hoặc quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân ghi trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho thời gian ưu đãi còn lại.”

Căn cứ hướng dẫn tại các văn bản nêu trên thì chỉ có các cá nhân đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân (thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao) thì khi thực hiện Luật Thuế TNCN mới tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân đối với thời gian ưu đãi còn lại. Do vậy, nghĩa vụ thuế TNCN của các cá nhân góp vốn thành lập Công ty TNHH Sợi Dệt May Việt Nhật như sau:

Thời điểm trước năm 2009 do pháp luật tại thời điểm này chưa có qui định về nghĩa vụ thuế cũng như ưu đãi về thuế TNCN đối với lợi tức nhận được của các cá nhân tham gia góp vốn vào Công ty TNHH, do vậy các cá nhân góp vốn ở vào thời điểm này không thuộc diện điều chỉnh hưởng ưu đãi về thuế TNCN theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Từ năm 2009: lợi tức mà các thành viên tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Sợi Dệt May Việt Nhật nhận được phải nộp thuế TNCN theo quy định tại Luật thuế TNCN và hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (2b);
- Vụ Chính sách;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4256/TCT-TNCN thời gian hưởng ưu đãi về thu nhập cá nhân ghi trong Giấy phép đầu tư do Tổng Cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.343

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89