Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4249/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuê đất của Công ty TNHH Chân Lý Sài Gòn

Số hiệu: 4249/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4249/TCT-ĐTNN
V/v: hoàn trả tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1130/CT-ĐTNN ngày 22/9/2005 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn trả tiền thuê đất của Công ty TNHH Chân Lý Sài Gòn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 2037 TC/TCT ngày 5/6/1998 của Bộ Tài chính thì hướng dẫn tại công văn này được áp dụng để xử lý các vấn đề tồn tại về việc nộp tiền thuê đất phát sinh trước ngày 11/3/1998; đối với các trường hợp doanh nghiệp có vốn ĐTNN đã quyết toán tiền thuê đất phải nộp hàng năm với Cục thuế địa phương thì nay không thực hiện Điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại công văn này.

Trường hợp của Công ty TNHH Chân Lý Sài Gòn nếu số tiền thuê đất Công ty đã nộp phát sinh sau ngày 11/3/1998 đồng thời đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xác nhận Công ty không phải trả tiền thuê đất kể từ ngày Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24/2/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành (Giấy phép Điều chỉnh số 174/GPĐC-BKH-HCM ngày 11/11/2004 của UBND TP HCM, công văn số 1479/KHĐT-DN ngày 8/4/2004 của Sở KH & ĐT TP HCM) thì số tiền thuê đất Công ty đã nộp sẽ được hoàn trả.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xác định số tiền thuê đất hoàn trả cho đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4249/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuê đất của Công ty TNHH Chân Lý Sài Gòn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.372

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171