Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4219/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chứng từ hạch toán vào chi phí khi quyết toán thuế

Số hiệu: 4219/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4219/TCT-DNNN
V/v: chứng từ hạch toán vào chi phí khi quyết toán thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế Tp Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 8606/CT-TTr.D3.3 ngày 22/07/2005 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh về việc chứng từ hạch toán đối với khoản hoa hồng trả cho các Doanh nghiệp làm đại lý bán vé cho Hãng hàng không SINGAPORE AIRLINE và nghĩa vụ nộp thuế thay đối với khoản hoa hồng trả cho các Doanh nghiệp làm đại lý trong các năm 2000, 2001, 2002 và năm 2003; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chứng từ hạch toán đối với khoản hoa hồng trả cho các doanh nghiệp làm đại lý:

Căn cứ quy định tại điểm 15.b, mục III, phần B Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Doanh nghiệp không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế các khoản chi phí không có chứng từ hoặc chứng từ không hợp pháp.

Căn cứ nội dung hướng dẫn nêu trên, trường hợp Hãng hàng không SINGAPORE AIRLINE có chi trả khoản tiền hoa hồng cho các Doanh nghiệp làm đại lý bán vé máy bay cho Hãng nhưng không có chứng từ kèm theo thì khoản tiền hoa hồng này không được hạch toán vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

2. Về thuế nộp thay của Hãng hàng không SINGAPORE AIRLINE đối với tiền hoa hồng trả cho các Doanh nghiệp làm đại lý:

Theo quy định tại điểm 5.2, mục IV, phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì: Các cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế hoặc nộp thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng làm đại lý bán vé theo đúng giá quy định khi thanh toán tiền hoa hồng cơ sở đại lý phải lập hóa đơn GTGT (nếu cơ sở nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) hoặc hóa đơn bán hàng (nếu cơ sở nộp thuế theo phương pháp trực tiếp). Vì vây,5 cơ sở làm đại lý bán vé máy bay có trách nhiệm thực hiện việc kê khai và nộp các loại thuế theo quy định hiện hành đối với khoản tiền hoa hồng mà cơ sở được nhận, Hãng hàng không SINGAPORE AIRLINE không phải nộp thay thuế cho các Doanh nghiệp làm đại ilý bán vé máy bay.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Hãng hàng không SINGAPORE AIRLINE
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4219/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chứng từ hạch toán vào chi phí khi quyết toán thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.394

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171