Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4219/TCT-CS về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4219/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 21/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4219/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 2041/CT/KTT1 ngày 10/9/2010 của CT Bắc Giang về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài của Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Miền Bắc (Công ty), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế Bắc Giang tại công văn số 2041/CT/KTT1 nêu trên thì: Công ty đang tiến hành đàm phán ký kết Hợp đồng EPC “Thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị, thi công xây lắp, vận hành chuyển giao” thuộc dự án cải tạo mở rộng Nhà máy Phân đạm và Hóa chất Miền Bắc với Liên doanh nhà thầu CMC-WUHUAN, tại Hợp đồng có tách riêng được giá trị máy móc thiết bị đồng bộ trong dây chuyền và hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị đồng bộ trong dây chuyền; Xây dựng nhà xưởng (bao thầu toàn bộ nguyên vật liệu cho hoạt động xây dựng, lắp đặt nhà xưởng); dịch vụ đi kèm hướng dẫn lắp đặt máy móc thiết bị…

1. Doanh thu tính thuế GTGT.

Tại khoản b1 điểm 2.1.1 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:

“Trường hợp theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ, doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT phải được quy đổi thành doanh thu có thuế GTGT và được xác định theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT

1 - Tỷ lệ % GTGT trên doanh thu x thuế suất thuế GTGT

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT thì việc xác định doanh thu tính thuế GTGT phải được xác định theo công thức trên.

Đề nghị Cục thuế Bắc Giang căn cứ quy định tại Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên để hướng dẫn đơn vị áp dụng phương pháp xác định số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp theo đúng quy định.

2. Áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu tính thuế

Căn cứ khoản a điểm 2.1.2 Mục III Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định về tỷ lệ GTGT trên doanh thu chịu thuế đối với một số ngành nghề kinh doanh;

Căn cứ khoản b1 điểm 2.1.2 Mục III Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định: “Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau hoặc một phần giá trị hợp đồng không thuộc diện chịu thuế GTGT, việc áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng tính trên doanh thu tính thuế GTGT khi xác định số thuế GTGT phải nộp căn cứ vào doanh thu tính thuế GTGT đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ GTGT cao nhất đối với ngành nghề kinh doanh và mức thuế suất cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng”.

Căn cứ khoản b2 điểm 2.1.2 Mục III Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định: “Đối với hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị có kèm theo các dịch vụ hướng dẫn lắp đặt, đào tạo, vận hành, chạy thử, nếu tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ khi xác định số thuế GTGT phải nộp áp dụng tỷ lệ GTGT của từng phần giá trị hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ thì áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu tính thuế là 30%”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp tại Hợp đồng Nhà thầu tách riêng được giá trị máy móc thiết bị đồng bộ trong dây chuyền và hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị đồng bộ trong dây chuyền thì phần giá trị hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị đồng bộ trong dây chuyền là hoạt động dịch vụ áp dụng tỷ lệ thuế GTGT là 50% trên doanh thu tính thuế.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế Bắc Giang và đề nghị Cục thuế căn cứ theo quy định văn bản pháp luật hiện hành để hướng dẫn đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4219/TCT-CS về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.962
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108