Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4211 TCT/NV4 ngày 06/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc phí, lệ phí thú y

Số hiệu: 4211TCT/NV4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4211 TCT/NV4
V/v phí, lệ phí thú y

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Nghệ An

Trả lời Công văn số 2244/TC-VG ngày 2/8/2002 của Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Nghệ An về việc mức thu phí kiểm soát giết mổ gia súc tập trung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang phối hợp với Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) rà soát và Điều chỉnh lại mức thu phí, lệ phí về công tác thú y quy định tại Thông tư số 53/2001/TT-BTC ngày 3/7/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh về phí và lệ phí và Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/1999/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến đóng góp của Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Nghệ An. Trong khi chưa có quy định khác, đề nghị Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Nghệ An hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y theo đúng quy định tại Thông tư số 53/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo đê Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Nghệ An biết./.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4211 TCT/NV4 ngày 06/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc phí, lệ phí thú y

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053
DMCA.com Protection Status