Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4209/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ của Ngân hành công thương Chi nhánh Bắc Ninh

Số hiệu: 4209/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 18/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4209/TCT-DNNN
V/v: Chứng từ thu phí dịch vụ của ngân hàng
 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 1591/CTBN-AC ngày 4/10/2005 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ của Ngân hàng công thương Chi nhánh Bắc Ninh; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3 – Công văn số 12692 TC/TCT ngày 9/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý một số vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng có nêu: “Trường hợp các Ngân hàng sử dụng chứng từ thanh toán thu phí dịch vụ Ngân hàng in bằng máy vi tính nếu đã bổ sung thêm mã số thuế; số tiền dịch vụ; thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán, ký hiệu, số chứng từ, chữ ký và đóng dấu theo quy định cũng được coi là hóa đơn thuế GTGT. Ngân hàng sử dụng chứng từ theo đúng nội dung quy định nêu trên thì không phải làm thủ tục đăng ký số lượng sử dụng với cơ quan thuế địa phương”.

Căn cứ hướng dẫn trên đây: Trường hợp Ngân hàng công thương Chi nhánh Bắc Ninh sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng in bằng máy vi tính thì phải bổ sung đầy đủ các nội dung: mã số thuế, số tiền dịch vụ, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán, ký hiệu, số chứng từ, chữ ký và đóng dấu theo quy định mới được coi là hóa đơn, chứng từ hợp pháp làm căn cứ để kê khai khấu trừ thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bắc Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng công thương VN;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4209/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ của Ngân hành công thương Chi nhánh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.181

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158