Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4207 TCT/NV2 ngày 24/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc giảI đáp thuế thu nhập cá nhân

Số hiệu: 4207TCT/NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 24/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4207 TCT/NV2
V/v giải đáp thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Á Đông
 (86/48A, Phổ Quang, P2. Q. Tân Bình.TP.HCM)

 

Trả lời văn thư của Doanh nghiệp tư nhân Á Đông về việc giải đáp thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;

Theo hướng dẫn tại công văn số 10592 TC/TCT ngày 01 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc quản lý thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì: trường hợp doanh nghiệp Á Đông có thuê một Luật sư tư vấn trong kinh doanh và doanh nghiệp có chi trả tiền thù lao hàng tháng thì thu nhập của người Luật sư đó là thu nhập thường xuyên chịu thuế. Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu từ 10% trên số thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân và cấp biên lai cho cá nhân để cá nhân cuối năm tổng hợp quyết toán. Biên lai này được cơ quan thuế trực tiếp quản lý cấp cho cơ quan chi trả thu nhập (doanh nghiệp), cuối năm cơ quan chi trả quyết toán biên lai với cơ quan thuế.

Đề nghị doanh nghiệp Á Đông liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục thuế trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4207 TCT/NV2 ngày 24/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc giảI đáp thuế thu nhập cá nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.942
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132