Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4205/BTC-TCT về kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tại tỉnh Kiên Giang do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4205/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4205/BTC-TCT
V/v kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tại tỉnh Kiên Giang.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 04/CT-KTT ngày 04/01/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và công văn số 78/UBND-KTTH ngày 18/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về thu thuế bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một một điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Căn cứ điểm 7, Mục I, Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều chỉnh các khoản phải thu NSNN như sau:

“7. Kiểm tra, đối chiếu và xử lý:

Trong quá trình kiểm tra, đối chiếu số thu, nộp NSNN, nếu cơ quan thu phát hiện sai sót, hoặc điều chỉnh các khoản thu, nộp ngân sách khi phát hiện khoản nộp không đúng thứ tự theo quy định, không đúng mã tên, mã số cơ quan thu, thì cơ quan thu lập 3 liên Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN (mẫu C1-07/NS kèm theo) gửi KBNN nơi đã thu NSNN để điều chỉnh. Cơ quan thu không ghi vào phần xác nhận của cơ quan thu trên giấy đề nghị điều chỉnh;”

Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với lượng xăng dầu do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bán cho Công ty Du lịch Thương mại Kiên Giang và Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu Kiên Giang kể từ ngày 01/01/2012 như sau:

1. Các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; các Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; các Công ty cổ phần do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nắm cổ phần chi phối (trên 50% cổ phần) hoặc các Chi nhánh trực thuộc các đơn vị thành viên, các Chi nhánh trực thuộc các Công ty cổ phần nêu trên) trực tiếp bán xăng, dầu diezel cho Công ty Du lịch Thương mại Kiên Giang và Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường tại tỉnh Kiên Giang.

2. Số tiền thuế bảo vệ môi trường phải nộp vào Ngân sách nhà nước tại Kho bạc tỉnh Kiên Giang là số tiền thuế bảo vệ môi trường phát sinh trên cơ sở sản lượng xăng, dầu diezel do các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xuất bán trực tiếp cho Công ty Du lịch Thương mại Kiên Giang và Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu Kiên Giang.

3. Đối với sản lượng xăng, dầu diezel mà các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bán cho Công ty Du lịch Thương mại Kiên Giang, Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang đã kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tại địa phương nơi đóng trụ sở chính trong tháng 01/2012 và tháng 02/2012 khác hướng dẫn tại công văn này thì điều chỉnh lại.

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang chủ trì làm việc với các đơn vị thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bán xăng dầu cho hai công ty xăng dầu Kiên Giang nêu trên, xác định cụ thể số tiền thuế bảo vệ môi trường phát sinh đã kê khai, nộp tháng 01/2012 và tháng 02/2012 tại từng tỉnh, để làm Giấy đề nghị điều chỉnh gửi Kho bạc Nhà nước địa phương điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều chỉnh các khoản phải thu Ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Cục Thuế và các đơn vị liên quan biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các cơ quan liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước;
- KBNN các tỉnh và thành phố trực thuộc TW;
- Cục Thuế các tỉnh và thành phố trực thuộc TW;
- Vụ: CST, PC, NSNN-BTC;
- Vụ: CS, PC (2b), KK, DTTT-TCT;
- Lưu: VT, TCT(VT, DNL(3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4205/BTC-TCT về kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tại tỉnh Kiên Giang do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58