Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4201 TCT/NV1 ngày 24/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế GTGT đối với công trình xây dựng tại các địa phương

Số hiệu: 4201TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 24/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4201 TCT/NV1
V/v nộp thuế GTGT đối với công trình xây dựng tại các địa phương

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Vừa qua Tổng cục thuế nhận được công văn số 1861/TCKT-TCT ngày 1 tháng 10 năm 2003 của Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với công trình xây dựng tại các địa phương của nhà thầu chính; vấn đề này, Tổng cục thuế hướng dẫn cụ thể thêm như sau:

Việc đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT đối với công ty xây dựng, lắp đặt tại địa phương nơi khác trụ sở chính do các tổ, đội không có tư cách pháp nhân thực hiện được quy định tại Điểm 2, Mục II, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT.

Trường hợp các nhà thầu chính giao lại một phần công việc, hạng mục công trình cho các nhà thầu phụ thì nhà thầu chính phải khai báo với cơ quan thuế địa phương nơi xây dựng công trình hợp đồng xây dựng, lắp đặt ký với chủ đầu tư, hợp đồng giao thầu lại một phần công việc cho các nhà thầu phụ. Nhà thầu chính và nhà thầu phụ phải thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT của hoạt động xây dựng, lắp đặt theo tỷ lệ 1% trên phần giá trị hợp đồng xây dựng, lắp đặt do đơn vị thực hiện với cơ quan thuế địa phương nơi có công trình xây dựng. Trường hợp các nhà thầu phụ không đăng ký, kê khai, nộp thuế thì nhà thầu chính phải đăng ký, kê khai, nộp thuế theo giá trị hợp đồng xây dựng đã ký với chủ dự án.

Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4201 TCT/NV1 ngày 24/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế GTGT đối với công trình xây dựng tại các địa phương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.056
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126