Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4182 TCT/NV4 ngày 21/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường kiểm tra đôn đốc thu nộp phí xăng dầu

Số hiệu: 4182TCT/NV4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4182 TCT/NV4
V/v tăng cường kiểm tra, đôn đốc thu nộp phí xăng dầu

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thi hành Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về phí xăng dầu, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2001 hướng dẫn thực hiện. Qua thời gian thực hiện, để phù hợp với đực Điểm tổ chức kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2002/TT-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2002 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2001, theo đó kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2003:

- Các Tổng Công ty, Công ty trực tiếp nhập khẩu, sản xuất chế biến xăng dầu (gọi chung là Tổng công ty, Công ty) phải thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi Tổng Công ty, Công ty đóng trụ sở chính đối với lượng xăng, dầu diezen do Tổng Công ty, Công ty trực tiếp xuất bán (bao gồm cả xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác, xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống Tổng Công ty, Công ty).

- Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty, Công ty; các Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty. Công ty hoặc trực thuộc các đơn vị thành viên (gọi chung là các đơn vị thành viên) thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi các đơn vị thnhf viên đóng trụ sở chính đối với lượng xăng dầu diezen mà đơn vị thành viên xuất, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống Tổng công ty, Công ty.  

Để quản lý thu, nộp phí xăng dầu vào ngân sách nhà nước (NSNN) kịp thời, chặt chẽ và đúng quy định, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố:

1. Tổ chức kiểm tra việc kê khai, nộp phí xăng dầu đối với các Tổng công ty, Công ty có trụ sở chính tại địa phương, được phép nhập khẩu, sản xuất, chế biến các loại xăng, dầu diezen thuộc đối tượng chịu phí xăng dầu bán ra trong nước:

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tính, kê khai phí xăng dầu hàng tháng, cả năm phải tương ứng với lượng xăng, dầu diezen mà Tổng công ty, Công ty thực tế xuất bán ra trong kỳ và phải nộp kịp thời phí xăng dầu vào ngân sách nhà nước theo đúng thời hạn quy định.

- Phối hợp với cơ quan Hải quan để kiểm tra, xác định số lượng xăng, dầu diezen mà đơn vị thực tế nhập khẩu trong kỳ, đối chiếu với lượng xăng tồn kho, số lượng xăng dầu hao hụt (theo định mức) để xác định đúng số lượng xăng, dầu diezen đã bán ra trong kỳ, làm căn cứ xác định số phí xăng dầu phải nộp NSNN.

2. Kiểm tra việc kê khai, nộp phí xăng dầu đối với các đơn vị thành viên hạch toán độc lập; các Chi nhánh (trực thuộc Tổng công ty, Công ty nêu tại Điểm 1 trên đây) hoặc trực thuộc các đơn vị thành viên (gọi chung là các đơn vị thành viên) có trụ sở chính tại địa phương:

- Kiểm tra, xác định số lượng xăng, dầu diezen mà các đơn vị thành viên mua vào trong kỳ từ các đơn vị khác ngoài hệ thống (nếu có); số lượng nhận về từ Tổng công ty, Công ty hoặc các đơn vị thành viên của cùng hệ thống. Đối chiếu với lượng xăng, dầu diezen tồn kho, số lượng xăng dầu hao hụt (theo định mức) để xác định đúng số lượng xăng, dầu diezen mà đơn vị thành viên đã bán ra trong kỳ, làm căn cứ xác định số phí xăng dầu phải nộp NSNN.

- Kiểm tra chứng từ mua vào đối với số lượng xăng, dầu diezen mà đơn vị thành viên mua vào từ các đơn vị khác trong kỳ nếu đã trả phí xăng dầu cho đơn vị bán (hoá đơn, chứng từ mua vào có phản ánh về tiền phí xăng dầu đã trả) thì khi xuất bán a không phải kê khai, nộp phí xăng dầu. Trường hợp xăng, dầu diezen mua vào chưa trả phí xăng dầu (hoá đơn, chứng từ mua vào không phản ánh về tiền phí xăng dầu đã trả) thì Cục thuế thực hiện truy thu phí xăng dầu đối với lượng xăng, dầu diezen mua vào này.

3. Trường hợp kiểm tra phát hiện Tổng Công ty, Công ty, đơn vị thành viên nào cố ý kê khai không đầy đủ phí xăng dầu nộp NSNN thì xử lý truy thu đủ phí xăng dầu phải nộp theo quy định, ngoài ra còn phải xử phạt vi phạm theo hướng dẫn tại Điểm 3d và Điểm 4 Mục III Thông tư số 06/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai kiểm tra việc kê khai nộp phí xăng dầu năm 2003 đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu đóng trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Cục Thuế báo cáo về Tổng cục Thuế để kịp thời hướng dẫn.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4182 TCT/NV4 ngày 21/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường kiểm tra đôn đốc thu nộp phí xăng dầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.095
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45