Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 418/TCHQ-TXNK giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 418/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 26/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 418/TCHQ-TXNK
V/v Giải tỏa cưỡng chế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Công ty cổ phần thiết bị giao thông vận tải và phát triển đô thị.
(Số 24 Thái Thịnh 1, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 016/2010: TRANSECOVN ngày 30 tháng 12 năm 2010 và công văn số 020/2010:TRANSECOVN ngày 11/01/2010 của Công ty cổ phần thiết bị giao thông vận tải và phát triển đô thị về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng tăng thêm tính trên phần thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtô chuyên dùng nhập khẩu thực hiện ghi thu, ghi chi, Bộ Tài chính đã có công văn 266/BTC-TCHQ ngày 07 tháng 01 năm 2010 thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông báo tại công văn số 8306/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ. Do đó, đề nghị Công ty cổ phần thiết bị giao thông vận tải và phát triển đô thị nghiên cứu công văn trên để xử lý theo đúng quy định. Trường hợp các khoản nợ thuế cưỡng chế không được thực hiện ghi thu, ghi chi thì Công ty phải nộp đủ số tiền thuế theo đúng quy định và không được giải tỏa cưỡng chế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thiết bị giao thông vận tải và phát triển đô thị và Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 418/TCHQ-TXNK giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.521
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77