Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4177/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4177/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 09/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4177/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Phước;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 368/HQBP-NV ngày 09/4/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước và công văn số 623/HQHN-TXNK ngày 23/3/2012 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Nội dung vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hoá mua bán từ trong nước vào khu phi thuế quan đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại công văn 9048/BTC-CST ngày 06/7/2012 (đính kèm). Đề nghị các đơn vị nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại các công văn 9048/BTC-CST và các quy định hiện hành để thực hiện.

2. Về vướng mắc khi thực hiện công văn hướng dẫn số 1199/BTC-TCT ngày 30/01/2012 của Bộ Tài chính. Tổng cục đã phản ánh với Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) để nghiên cứu tổng hợp xử lý vướng mắc.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4177/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.135
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78