Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4176/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN theo danh mục ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP

Số hiệu: 4176/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4176/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006 

 

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 3316/CT-THDT ngày 21/8/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hướng dẫn khấu trừ tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Các dự án phát sinh tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của số Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ cho đến ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo hướng dẫn tại Công văn số 2808/TCT-PCCS ngày 08/8/2006 của Tổng cục Thuế.

Các dự án ký hợp đồng thuê đất, có quyết định thuê đất từ ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 có hiệu lực thi hành thì Khoản bồi thường về đất, hỗ trợ về đất phát sinh thuộc các dự án đó được thực hiện  theo hướng dẫn tại Điểm 3.2 công văn số 1300/TCT-TS ngày 10/04/2006 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS&TK, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4176/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN theo danh mục ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.519
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77