Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4157/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc “hoàn thuế GTGT”

Số hiệu: 4157/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4157/TCT-DNK
V/v: khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 16/VB ngày 10/10/2005 của Công ty TNHH Việt Bảo về việc “hoàn thuế GTGT” (bản photocopy gửi kèm); vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 20/06/2005; Tổng cục Thuế đã có công văn số 1929 TCT/DNK về việc “Khấu trừ, hoàn thuế GTGT” gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cụ thể việc xử lý khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với trường hợp của Công ty TNHH Việt Bảo.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nội dung của công văn số 1929 TCT/DNK nêu trên xem xét giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Việt Bảo; nếu có khó khăn, vướng mắc thì bóa cáo để Tổng cục Thuế xem xét chỉ đạo. Trường hợp không hoàn thuế theo đề nghị của Công ty Việt Bảo thì trả lời rõ lý do để Công ty biết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Việt Bảo
(11 Tân Canh, P.1, Q. Tân Bình, TP.HCM)
- Lưu: VT, DNK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4157/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc “hoàn thuế GTGT”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.933

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64