Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4154/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn để xuất hàng chuyển nội bộ giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Số hiệu: 4154/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4154/TCT-ĐTNN
V/v: sử dụng hóa đơn
 

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty Ajinomoto Việt Nam

Trả lời công văn số 1055/VPNN ngày 15/9/2005 của Công ty Ajinomoto Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn để xuất hàng chuyển nội bộ giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì “cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở chính của Văn phòng Công ty, Tổng công ty, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài Khoản tiền gửi tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì cơ sở hạch toán phụ thuộc phải kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%”.

Căn cứ qui định nêu trên trường hợp Công ty Ajinomoto Việt Nam khi xuất hàng từ văn phòng chính tại Đồng Nai tới các chi nhánh (là những đơn vị hạch toán phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài Khoản tại ngân hàng) ở khác địa phương hoặc Điều chuyển hàng giữa các chi nhánh với nhau (từ Hải Phòng đi các chi nhánh ở tỉnh khác như chi nhánh tại Hải Dương), Công ty sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, lệnh Điều động nội bộ có đóng dấu của văn phòng chính tại Đồng Nai thì các chi nhánh thực hiện kê khai nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu (tại Hải Phòng, Hải Dương…) theo tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT. Công ty có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ qui định tại Văn phòng trụ sở chính. Số thuế GTGT của các chi nhánh đã nộp tại địa phương được tính vào số thuế đã nộp khi Công ty kê khai nộp thuế tại Đồng Nai.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Cục Thuế TP. Hải Phòng;
- Cục Thuế tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4154/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn để xuất hàng chuyển nội bộ giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.407

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159