Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4152 TCT/NV2 ngày 04/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế GTGT đầu vào

Số hiệu: 4152 TCT/NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 04/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4152 TCT/NV2
V/v: xử lý thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Cục thuế TP Hà Nội
- Trung tâm Niên giám điện thoại và những trang vàng

 

Trả lời công văn số 10942 ngày 30/7/2002 của Cục thuế thành phố Hà Nội và công văn số 218/CV-KT ngày 23/7/2002 của Trung tâm niên giám điện thoại và những trang vàng (thuộc Bưu điện thành phố Hà Nội) về việc đề nghị hoàn thuế GTGT đối với số thuế GTGT chưa khấu trừ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Số thuế GTGT đầu vào phát sinh tại Trung tâm niên giám điện thoại và những trang vàng đề nghị hoàn là số thuế GTGT phát sinh sau khi hai bên đối tác trong hợp đồng hợp tác kinh doanh đã thanh lý và chấm dứt hoạt động. Do vậy, Trung tâm niên giám điện thoại và những trang vàng không thuộc đối tượng được hoàn khoản thuế GTGT này.

Trường hợp số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ này đã được kê khai thuế GTGT đầu ra phát sinh của bên đối tác nước ngoài, sau khi kiểm tra tính chính xác của số liệu, Cục thuế thành phố Hà Nội thực hiện điều chỉnh khoản thuế GTGT  này vào sổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của Bưu điện thành phố Hà Nội (đơn vị trực tiếp quản lý Trung tâm niên giám điện thoại và những trang vàng).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội, Trung tâm niên giám điện thoại và những trang vàng biết và thực hiện./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4152 TCT/NV2 ngày 04/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế GTGT đầu vào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912
DMCA.com Protection Status