Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4147 TCT/ĐTNN ngày 10/12/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đối với dự án ODA

Số hiệu: 4147TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4147 TCT/ĐTNN
V/v thuế GTGT đối với dự án ODA

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu và Xây dựng Nông lâm nghiệp

Trả lời công văn số 345/CV-CT đề ngày 1/11/2004 của Công ty xuất nhập khẩu và Xây dựng Nông lâm nghiệp đề nghị giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính và công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA, trường hợp Dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn là dự án ODA vay được NSNN cấp phát toàn bộ, nếu Dự án được phê duyệt có thuế GTGT thì chủ dự án phải ký hợp đồng giao thầu cho nhà thầu chính theo giá có thuế GTGT và trả thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mà nhà thầu cung cấp do Dự án. Nhà thầu chính phải tính thuế GTGT đầu ra khi phát hành hoá đơn GTGT thanh toán với chủ dự án và thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Trường hợp Nhà thầu chính của dự án ODA giao bớt một phần việc của hợp đồng đã ký với chủ dự án ODA cho nhà thầu phụ thì Nhà thầu phụ phải tính thuế GTGT và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành đối với phần việc đã thực hiện cho Nhà thầu chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty xuất nhập khẩu và Xây dựng Nông lâm nghiệp được biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4147 TCT/ĐTNN ngày 10/12/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đối với dự án ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.953
DMCA.com Protection Status