Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4137 TCT/NV1 ngày 18/11/2003 của Tổng cục thuế về việc kê khai, nộp thuế GTGT

Số hiệu: 4137TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 18/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4137 TCT/NV1
V/v kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

- Công ty điện tử và truyền hình cáp Việt Nam CEC

Đồng kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
 - Cục thuế tỉnh Sơn La

 

Trả lời công văn số 215/CV-CEC ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Công ty điện tử và truyền hình cáp Việt Nam CEC về việc phương pháp tính thuế GTGT, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động cung ứng vật tư, thiết bị và lắp đặt, vận chuyển:

- Căn cứ các quy định của Luật thuế GTGT;

- Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.33, mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT: “Trường hợp bên bán vật tư, hàng hoá thực hiện đồng thời lắp đặt vào công trình xây dựng theo phương thức tính trọn gói trong giá bán hàng hoá thì áp dụng thuế suất theo mặt hàng bán ra”.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với Ban công tác sông Đà tỉnh Sơn La cung ứng và lắp đặt hệ thống thu phát lại truyền hình thì thuế suất dối với hoạt động lắp đặt được áp dụng theo thuế suất của mặt hàng Công ty cung ứng cho Ban công tác Sông Đà tỉnh Sơn La.

Đối với trường hợp bán hàng hoá và vận chuyển đến địa điểm do người mua chỉ định, giá tỉnh thuế GTGT đối với hàng hoá bán ra là toàn bộ giá bán chưa có thuế GTGT, không trách riêng giá trị hàng hoá và chi phí vận chuyển để áp dụng mức thuế suất thuế GTGT khác nhau đối với hàng hoá bán ra.

2. Về đăng ký và kê khai nộp thuế đối với hoạt động lắp đặt:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3, mục I, phần C; điểm 2, mục II, phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì:

Trường hợp, năm 2000, 2002 Công ty ký Hợp đồng với Ban công tác sông Đà tỉnh Sơn La cung ứng và lắp đặt hệ thống thu phát lại truyền hình; hai Bên tách riêng giá bán thiết bị truyền hình và giá trị lắp đặt, thì: Công ty phải đăng ký nộp thuế với Cục thuế Hà Nội đối với hoạt động này, đồng thời phải kê khai, nộp thuế với Cục thuế tỉnh Sơn La trên phần giá trị lắp đặt theo tỷ lệ 1%. Số thuế GTGT Công ty đã nộp tại tỉnh Sơn La được tính trừ vào số thuế GTGT phải nộp khi Công ty kê khai nộp thuế GTGT tại Hà Nội.

Căn cứ vào các nội dung trên, Công ty xác định số thuế phải nộp với Cục thuế tỉnh Sơn La và Cục thuế Hà Nội. Trường hợp phát sinh số thuế GTGT nộp thừa được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo theo hướng dẫn tại điểm 4, mục III, phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty điện tử và truyền hình cáp Việt Nam, Cục thuế tỉnh Sơn La, Cục thuế Thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4137 TCT/NV1 ngày 18/11/2003 của Tổng cục thuế về việc kê khai, nộp thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45