Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4136/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với chênh lệch giá gia công tại Công ty cổ phần may 19 – Bộ Quốc phòng

Số hiệu: 4136/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 08/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4136/TCT-DNNN
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3647/CT-QLDNNN số 3 ngày 07/04/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thu thuế đối với chênh lệch giá gia công tại Công ty cổ phần may 19 – Bộ Quốc phòng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Chênh lệch giữa tờ khai hải quan, Invoice so với nguyên liệu nhập khẩu và tiền công khi xuất trả hàng gia công cho nước ngoài không có cơ sở để áp dụng thu thuế nhà thầu theo Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hoặc thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên theo Cục thuế báo cáo: công ty có nhận một phần nguyên phụ liệu trong nước từ văn phòng đại diện tại Việt Nam của hãng nước ngoài. Vì vậy, đề nghị Cục thuế kiểm tra chứng từ mua hoặc nhận và việc thanh toán để xác định đúng doanh thu và thuế của bên nhận gia công cũng như bên cung cấp nguyên phụ liệu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4136/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với chênh lệch giá gia công tại Công ty cổ phần may 19 – Bộ Quốc phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188