Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4130 TCT/NV6 ngày 18/11/2003 của Tổng cục thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định góp vốn

Số hiệu: 4130TCT/NV6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4130 TCT/NV6
V/v trích khấu hao tài sản cố định góp vốn

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội,

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 199/CV ngày 25 tháng 10 năm 2003 của Công ty địa kỹ thuật và môi trường (trục sở ở 695 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình) hỏi về việc trích khấu hao tài sản cố định góp vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 22, 23 Luật Doanh nghiệp; Điều 20 Mục III Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp;

Đối với tài sản cố định của Công ty Địa kỹ thuật và Môi trường được xác định bởi các yếu tố sau thì Công ty Địa kỹ thuật và Môi trường được trích khấu hao tài sản góp vốn căn cứ giá trị được định giá tại Biên bản định giá tài sản của các thành viên sáng lập:

- Là tài sản được hình thành từ việc góp vốn khi thành lập Công ty, không có hoá đơn nhưng có Biên bản giao nhận tài sản cố định. Biên bản định giá tài sản góp vốn được lập bởi các thành viên sáng lập Công ty; tài sản góp vốn được các thành viên sáng lập định giá phù hợp với giá trị thực tế của nó (tức được xác định trên cơ sở giá trị lý do với giá trị trường tương đương ở thời điểm góp vốn);

- Tài sản đó được theo dõi, ghi chép trên sổ kế toán và được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra thu nhập chịu thuế;

Trường hợp cơ quan thuế qua kiểm tra thấy tài sản góp vốn được định giá sai so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh buộc người định giá (các thành viên sáng lập Công ty Địa kỹ thuật và Môi trường) định giá hoặc chỉ định tổ chức giám định (ví dụ: cơ quan kiểm toán độc lập...) để định giá lại tài sản góp vốn làm căn cứ trích khấu hao.

Tổng cục Thuế trả lời và đề nghị Cục thuế TP. Hà Nội xem xét giải quyết việc trích khấu hao tài sản cố định góp vốn của Công ty Địa kỹ thuật và Môi trường theo hướng dãn trên. Quá trình giải quyết nếu có vướng mắc, đề nghị Cục thuế có công văn báo cáo để Tổng cục xem xét trả lời.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4130 TCT/NV6 ngày 18/11/2003 của Tổng cục thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định góp vốn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.610
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123