Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4124/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn GTGT cho các khoản chi phí tài trợ của Tổ chức FCRV của Pháp và khoản thuế nhà thầu của trường học ở nước ngoài

Số hiệu: 4124/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4124/TCT-PCCS
V/v: lập hóa đơn GTGT và  thuế nhà thầu
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 20290CT/HTr ngày 29/9/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn GTGT cho các khoản chi phí tài trợ của Tổ chức FCRV của Pháp và khoản thuế nhà thầu của trường học ở nước ngoài; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chứng từ đối với khoản phí tài trợ:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật thuế giá trị gia tăng; thì:

Số tiền mà Tổ chức FCRV của Pháp chuyển cho Công ty TNHH Giáo dục để tài trợ cho học sinh đi du học ở nước ngoài không bao gồm tiền phí dịch vụ trả cho Công ty TNHH Giáo dục khi thực hiện hoạt động này. Vì vậy khi đã chuyển tiền cho cá nhân học sinh và Nhà trường tại nước ngoài, Công ty TNHH Giáo dục không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng mà chỉ sử dụng phiếu thu tiền giao cho Tổ chức FCRV về các khoản học phí, chi phí sách vở, ăn ở của học sinh mà Công ty TNHH Giáo dục đã chi.

Công ty TNHH Giáo dục chỉ được xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với số tiền thu từ dịch vụ cung cấp cho Tổ chức FCRV của Pháp.

2. Thuế đối với nhà thầu:

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam; thì: Trường hợp Trường học chưa nộp thuế TNDN đối với hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo cao học cho học sinh Việt Nam ở nước ngoài thì khoản học phí của nhà Trường thu được tại Việt Nam thuộc diện chịu thuế TNDN. Công ty TNHH Giáo dục nếu được ủy quyền của Tổ chức FCRV, có trách nhiệm kê khai, nộp thuế hộ Nhà trường ở nước ngoài. Việc tính thuế và kê khai nộp thuế TNDN được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 mục II phần B và điểm 1 mục II phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4124/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn GTGT cho các khoản chi phí tài trợ của Tổ chức FCRV của Pháp và khoản thuế nhà thầu của trường học ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.156

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170