Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 412 TCT/DNNN ngày 23/02/2004 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

Số hiệu: 412TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 412 TCT/DNNN
V/v thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo TSCĐ của DN

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1019/CV-TCKT ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp về việc đề nghị miễn thuế GTGT cho thiết bị, máy móc của dây chuyền thiết bị toàn bộ nhà máy bia Quảng Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Ở khâu nhập khẩu:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 4 mục II, phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; thì: Trường hợp Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp nhập khẩu thiết bị, máy móc đồng bộ loại trong nước chưa sản xuất được, trong thiết bị, máy móc đồng bộ này có cả loại thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được để xây dựng, lắp đặt tạo tài sản cố định của Nhà máy bia tỉnh Quảng Nam theo Hợp đồng ký với Công ty xây lắp điện Quảng Nam (là chủ đầu tư của dự án), thì thiết bị, máy móc đồng bộ nhập khẩu bao gồm cả loại thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được nói trên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu.

2. Ở khâu kinh doanh trong nước:

Căn cứ điểm 12, mục II, phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên, thì: thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nêu trên do các cơ sở đã trúng thầu trực tiếp nhập khẩu (hoặc uỷ thác nhập khẩu) để bán cho các doanh nghiệp làm tài sản cố định cho dự án đầu tư được duyệt không phải tính và kê khai nộp thuế GTGT. Nếu Tổng Công ty mua của cơ sở SXKD trong nước một phần thiết bị, máy móc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT để cung cấp cho dự án thì phải tính và kê khai nộp thuế GTGT cho máy móc, thiết bị mua trong nước.

Khi nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng, máy móc, thiết bị lắp đặt cho dự án, Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp lập 2 hoá đơn GTGT: 1 hoá đơn cho phần giá trị xây lắp và giá trị thiết bị đặt mua trong nước tính thuế GTGT theo thuế suất quy định; 1 hoá đơn cho giá trị thiết bị, máy móc nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trên hoá đơn lập cho giá trị thiết bị, máy móc thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nói trên chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Hoá đơn ghi rõ là hàng hoá không chịu thuế GTGT.

Tổng cục thuế trả lời để Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp được biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 412 TCT/DNNN ngày 23/02/2004 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.120
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33