Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4118/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đóng dấu trên hóa đơn

Số hiệu: 4118/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4118/TCT-PCCS
V/v: đóng dấu trên hóa đơn  

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005 Kính gửi : Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 3111/CT-AC ngày 24/10/2005 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc đóng dấu trên hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/. Tại Điểm 1.2, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn quy định: “Trường hợp mẫu hóa đơn có chỉ tiêu Thủ trưởng đơn vị ký duyệt thì không nhất thiết Thủ trưởng đơn vị phải ký duyệt mà có thể uỷ quyền cho người bán hàng ký, ghi rõ họ, tên khi lập và giao hóa đơn cho khách hàng. Việc ủy quyền người ký duyệt hóa đơn bán hàng phải có quyết định của Thủ trưởng đơn vị và hóa đơn này phải được đóng dấu của tổ chức, cá nhân vào góc trên, bên trái của liên 2 hóa đơn”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên trường hợp mẫu hóa đơn tự in của đơn vị đã được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng không có chỉ tiêu Thủ trưởng đơn vị ký duỵêt thì các đơn vị khi sử dụng vẫn phải đóng dấu của đơn vị mình vào góc trên, bên trái của liên 2 hóa đơn.

2/. Căn cứ theo quy định tại Điểm 2.1b, Mục V, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên thì “Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu hóa đơn”, việc in sẵn mẫu dấu pháp nhân của đơn vị không thay thế cho việc đóng dấu lên mẫu hóa đơn tự in. Các đơn vị vẫn phải thực hiện việc đóng dấu lên mỗi hóa đơn khi sử dụng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4118/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đóng dấu trên hóa đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.114

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112