Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4118 TCT/NV5 ngày 18/11/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế TNCN của kỹ sư nước ngoài

Số hiệu: 4118TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4118 TCT/NV5
V/v thuế TNCN của kỹ sư nước ngoài

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty liên doanh M-I Việt Nam

Trả lời công văn số 229/M-IVN ngày 26 tháng 09 năm 2003 của Công ty liên doanh M-I Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của kỹ sư nước ngoài cung cấp dịch vụ cho Công ty liên doanh, về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài được xác định cụ thể trên cơ sở tính chất công việc và nội dung công việc mà cá nhân đó thực tế thực hiện cho doanh nghiệp.

Căn cứ vào giải trình của Công ty tại Công văn số 229/M-IVN nêu trên, tính chất và nội dung công việc quy định tại hợp đồng giữa cá nhân Ông George David Charles Seator và Công ty liên doanh M-I Việt Nam thì hoạt động của Ông Seator tại Công ty là lao động làm thuê và Ông được nhận thu nhập từ tiền lương trên cơ sở công nhật mà không nhận thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ được thanh toán trên giá trị hợp đồng, nếu thời giam làm việc của Ông Seator tại Việt Nam có thời gian từ 30 ngày trở lên thì Ông Seator là đối tượng phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2002 của Bộ Tài chính.

Về vấn đề thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài làm việc tại Công ty, Tổng cục thuế đã có công văn số 2249 TCT/NV5 ngày 10 tháng 6 năm 2002 của công văn số 3379 TCT/NV5 ngày 18 tháng 9 năm 2003 trả lời Công ty.

Đề nghị Công ty liên doanh M-I Việt Nam thực hiện việc nộp thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên và hướng dẫn của Cục thuế địa phương.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4118 TCT/NV5 ngày 18/11/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế TNCN của kỹ sư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126